Dataskydd

Denna Privacy Policy gäller Stockholms Marknadskonsult (Sandra Bodner, 19871218-XXXX). Företaget behandlar personuppgifter för personer och företag som besöker vår hemsida eller kontaktar oss för frågor, offertförfrågan, beställning av företagets tjänster eller andra ändamål. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftning enligt datasyddsförordningen ”GDPR”.

För mer information om GDPR, vänligen besök https://gdpr-info.eu.

Rättigheter och val

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som vi behandlar:

• Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter, inklusive till exempel behandling av dina personuppgifter för marknadsföring eller när vi annars basera vår behandling av dina personuppgifter på ett legitimt intresse.
• Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. Rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.
• Rätt till radering: Du kan också begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behandlingen är olaglig, eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett rättsligt krav.
• Rätt att återkalla ditt samtycke: I de fall bearbetningen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan behandling.

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part i de fall Stockholms Marknadskonsult hanterar en beställning så som offertförfrågan, bokningar eller beställningar av material som berör dig som kund. under vissa lagliga omständigheter, som anges i detta meddelande, och i vissa fall till ett annat land i det land där du bor eller arbetar. Ett sådant land kan vara beläget utanför EU / EES. Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss när som helst på följande e-postadress: info@stockholmsmarknadskonsult.se

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss via kontaktformulär, via telefon, via mailkonversation eller under ett möte. Uppgifterna som samlas in är de data du tillhandahåller oss. Vidare, när du besöker vår webbplats, tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom ”cookies”, inklusive din IP-adress, information om programvara och hårdvara, operativsystem och webbläsartyp och den begärda sidan. Vi samlar också dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer), jobbtitel och annan information som du eller ditt företag har angivit, om du är anställd eller annan representant för ett företag som har haft eller har ingå ett kommersiellt förhållande.

Syfte med bearbetningen och rättslig grund

Den information vi samlar in från dig bearbetas, dvs lagras beroende på anledningen till varför du kontaktar oss. Vi lagrar information med syfte att ge dig som kund en maximal service, uppföljning av resultat grundat på marknadsföring i olika kanaler (om det ingår i avtalet vid beställningstillfället). Enligt bokföringslagen behöver vi som företagare uppfylla juridiska krav så som arkivering av bokföring (krav på sju år). Läs mer via: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?q=bokf%C3%B6ringslagen+1999%3A1078+&p=1&st=2

Upplysningar till tredje part

Vi säljer inte, säljer eller på annat sätt överför eller avslöjar personligt identifierbar information till tredje part, om inte krävs enligt gällande lagar. Vi kan dock överföra data till betrodda leverantörer av tredje part för att de ska tillhandahålla tjänster till oss, hjälpa oss att utveckla vår webbplats eller vårt företag eller hjälpa oss att uppfylla skyldigheter som att leverera beställningar etc. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla De ovan angivna syftet kommer att tillhandahållas dessa leverantörer av tredje part.
Vi kommer att dela information med rådgivare och myndigheter om det behövs för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som utgör en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vid behov enligt gällande lag och i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Överföring till tredjepartsländer

Er personliga data lagras på servrar inom EU / EES. Vi kan dock överföra din information från en plats inom EU / EES i de fall det berör en beställd tjänst. Du som beställare/kund skall dock informeras om detta för samtycke innan utförande sker.

Personuppgifterna behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet eller enligt vad som krävs enligt gällande EU- eller medlemsstatslagstiftning. För specifika behållningstider för olika typer av personlig information, vänligen kontakta oss genom att använda e-postmeddelandet nedan. Vi tar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Hantering av personlig information

Stockholms Marknadskonsult lagrar endast personliga data för de ovan beskrivna syftena. Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på info@stockholmsmarknadskonsult.se

Cookie Policy

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Användning av cookies och syftet med denna policy

Vad är kakor?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. De används i stor utsträckning för att göra webbplatser arbeta, eller arbeta mer effektivt, samt att tillhandahålla webbtjänster och funktioner för användarna. Enligt gällande lagbestämmelser får cookies lagras eller komma åt på din utrustning endast baserat på ditt samtycke, förutom cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna på denna webbplats (”Webbplatsen”). Syftet med denna Cookies Policy är att ge dig nödvändig information om Stockholms Marknadskonsult´s användning av cookies och lagring av sådana cookies på din enhet när du öppnar Stockholms Marknadskonsult´s hemsida för att du ska kunna välja om du vill aktivera cookies på din enhet.

 

Kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs av Stockholms Marknadskonsult, Sandra Bodner (19871218-XXXX), Höskrindevägen 9, 125 32 Älvsjö. Tel: +46 (0)73-6411405.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post till info@stockholmsmarknadskonsult.se